logo

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către LadyFIT

1.  Introducere

LadyFIT este una dintre primele sali de group fitness din Bucuresti si promoveaza un stil de viata sanatos. LADYFIT-first gym for delicate women (prin FIT Strategy SRL) cunoaste si respecta importanta datelor personale iar prin prezentul document declara ca a luat toate masurile necesare pentru ca acestea sa fie protejate, tratate cu deplina confidentialitate si prelucrate intr-o maniera securizata. Pentru scopurile de mai sus, va rugam sa gasiti in continuare toate informatiile legate de prelucrarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal in calitate de persoane vizate (clienti, potentiali clienti) in cadrul prezentului consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform dispozitiilor europene pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,) – in calitate de operator – administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre Dumneavoastra, in contextual furnizarii serviciilor sub brand-ul LADYFIT-first gym for delicate women (prin FIT Strategy SRL). Vă rugăm să citiți în întregime acest document și să vă asigurați că îl înțelegeți. În situația în care aveți neclarități cu privire la conținutul documentului, vă rugăm să ne contactați utilizand datele de contact indicate la punctul 6 de mai jos.

2. Datele dumneavoastră pe care le prelucrăm, scopurile și temeiul prelucrării

Încheierea contractelor. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a va putea oferi serviciile solicitate. Vor putea fi prelucrate următoarele tipuri de date: email, nume, prenume, număr de telefon, data nașterii, adresa de domiciliu si CNP (doar in cazul emiterii de facturi fiscale). Temeiul prelucrării datelor de mai sus este încheierea și executarea contractului de dintre noi și dumneavoastră.

Datele personale colectate de la Dumneavoastra vor fi folosite pentru realizarea urmatoarelor activitati:

• Activitatea comerciala de vanzare de servicii sub brandul LADYFIT-first gym for delicate women (prin FIT Strategy SRL), cuprinzand realizarea, administrarea si dezvoltarea acestora, inclusiv prin intermediul website-ului www.ladyfit.ro

• Activitatea de administrare a conturilor de client.

• Activitatea de reclama, marketing si publicitate, promovare a serviciilor operate sub brand-ul LADYFIT-first gym for delicate women (prin FIT Strategy SRL), evenimente organizate de brand-ul LADYFIT-first gym for delicate women (prin FIT Strategy SRL), desfasurarea campaniilor promotionale, transmiterea de newslettere (buletine informative)

• Activitatea post-vanzare, servicii de relatii cu clientii, informarea clientilor privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.ladyfit.ro

• FIT STRATEGY colecteaza si prelucreaza CNP si adresa de domiciliu exclusiv in scop de facturare si potrivit dispozitiilor legale incidente in materie fiscala.

In activitatea proprie de furnizare de Servicii aceste date nu sunt prelucrate si nu sunt transmise in nicio forma catre terte parti.

• In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare.

DURATA PRELUCRARII

In vederea realizarii activitatii de furnizare si administrare a serviciilor din obiectul de activitate al FIT STRATEGY aceasta va prelucra datele personale colectate de la Dumneavoastra pe toata perioada de desfasurare a activitatii, pana in momentul in care va veti manifesta dreptul de opozitie. Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare in scopul furnizarii serviciilor, datele personale vor fi prelucrate in scop de marketing/ promovare/ transmitere de newsletter (daca v-ati manifestat acordul pentru acestea) sau vor fi arhivate (in cazul in care exista dispozitii legale care sa impuna aceasta) sau vor fi distruse.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

1. de a fi informati cu privire la prelucrarea datelor Dumneavoastra, conform legii;

2. de acces la datele Dumneavoastra;

3. de interventie asupra datelor cu caracter personal;

4. de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;

5. de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor in conditiile legii – in cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricand, in mod gratuit si fara justificare. Retragerea consimtamantului nu va produce efecte asupra asupra legalitatii prelucrarilor efectuate anterior.

6. de a va adresa justitiei in cazul in care s-au constatat incalcari ale legislatiei in materie.

Va puteti exercita aceste drepturi trimitand un e-mail catre FIT STRATEGY, prin accesarea formularului de contact la adresa www.ladyfit.ro sau de e-mail contact@ladyfit.ro

Prelucrarea datelor după încetarea contractului. Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau a intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute sau negocieri. În această situație, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime de a ne apăra drepturile și interesele. În acest caz, datele pe care le prelucrăm cu privire la dumneavoastră (în calitate de client), includ: numele și prenumele; adresa de corespondență; alte date incluse în facturile emise către dumneavoastră.

Realizarea unor operațiuni corporativeÎn cadrul unor operațiuni de vânzare a părților sociale, restructurare și a altor activități similare, putem prelucra datele dumneavoastră prin divulgarea către anumiți consultanți, potențiali cumpărători, autorități publice sau alte persoane. Temeiul prelucrării este fie interesul nostru legitim de a participa în mod eficient la astfel de operațiuni corporative, fie îndeplinirea unor obligații legale.

CookiesSite-ul www.ladyfit.ro poate utiliza module cookie pentru a asigura o experiență personalizată a utilizatorului, salvand unele preferințe pe care dumneaovoastră le manifestați atunci cand accesați site-ul. Când accesaţi pagina, site-ul web va poate trimite cookie-uri pe computerul dumneavoastră și poate accesa astfel de module cookie.

Pe site-ul www.ladyfit.ro, cookie-urile pot fi utilizate în diferite locații pentru a oferi servicii mai personalizate, mai eficiente și mai sigure. Cookie-urile sunt potrivite pentru a produce statistici agregate anonime care ne ajută să înțelegem mai bine modul în care oamenii folosesc paginile LadyFIT, permițându-ne să îmbunătățim structura și conținutul acestor pagini.

Transmiterea de oferte din inițiativa noastră, ca urmare a acordului dumneavoastră. În situația în care ați fost de acord să vă trimitem comunicări (SMS-uri, email-uri etc.) privind serviciile și promoțiile noastre, vă vom prelucra anumite date pentru a putea să vă transmitem astfel de informații. Datele pe care le vom prelucra includ: numele și prenumele; număr de telefon, adresa de e-mail.

Date colectate în perioada de recrutareVor fi prelucrate datele transmise de dumneavoastră prin intermediul CV-ului.

Temeiul prelucrării este, în acest caz, consimțământul dumneavoastră.

3.  Sursa datelor

Primim chiar de la dumneavoastră majoritatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Aceste categorii de date sunt următoarele: numele și prenumele; număr de telefon, adresa de email; adresa de domiciliu; adresa de corespondență. În acest caz, temeiul prelucrării este necesitatea executării contractului de prestări servicii dintre LadyFIT și dumneavoastră.

Totodată, putem prelucra datele dumneavoastră și în cazul procedurii de recrutare.

4.  Divulgarea datelor

Datele dumneavoastră vor fi transferate către furnizori externi (ex: antrenori) exclusiv în scopul desfășurării contractului încheiat între dumneavoastră cu noi sau în cazul în care avem consimțământul dumneavoastră expres și prealabil.

5.  Stocarea datelor

Vom păstra datele dumneavoastră potrivit politicii noastre de stocare a datelor cu caracter personal, perioada stocării fiind diferită în funcție de scopul pentru care le folosim și de categoria de date. Politica noastră are la bază prevederile legale (inclusiv legislația protecției datelor cu caracter personal). Există, de asemenea, situații în care legislația din alte domenii (cum ar fi normele de contabilitate sau arhivare) ne impune să stocăm datele dumneavoastră pentru o anumită perioadă de timp. Acolo unde nu există o perioadă de stocare stabilită într-o lege, vom avea în vedere termenele de prescripție aplicabile, alături de practicile recomandate în domeniul protecției datelor.

6. Transferul datelor către terți.

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către terți cu excepția informațiilor colectate prin intermediul fișierelor cookie (pentru mai multe informații vă rugăm să parcurgeți Politica de cookie). Dacă va fi cazul unui transfer, vă vom informa în prealabil și, dacă este cazul, vă vom solicita acordul.

7. Ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizaţi datele

Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră la care facem referire în acest document. Aveți libertatea de a decide ce date alegeți să ne transmiteți. Totuși, dacă nu ne oferiți datele pe care le-am solicitat la punctele de mai sus, atunci nu va fi posibil pentru noi să vă oferim serviciile noastre menționate mai sus – acestea fiind esențiale pentru încheierea contractului dintre LadyFIT și dumneavoastră.

8. Datele noastre de contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa.

FIT STRATEGY SRL

Str. Baratiei nr 35, parter, sector 3, Bucuresti

contact@ladyfit.ro

Share on