logo

1. Membri trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul Intern de Funcţionare al LadyFIT Gym, precum şi reglementările, politicile sau procedurile, astfel cum acestea vor fi afișate pe site-ul www.ladyfit.ro și/sau în zona Contului de Membru, și/sau în centrele de fitness. Toate aceste reguli, fac parte integrantă din prezentul Regulament Intern de Funcționare LadyFIT Gym.

2. Programul de funcţionare al centrelor de fitness LadyFIT Gym este disponibil la recepția centrelor și pe pagina de internet www.ladyfit.ro precum și în Contul de Membru. LadyFIT Gym îşi rezervă dreptul de a modifică oricând programul de funcţionare al centrelor precum şi orele de program ale cursurilor de sport organizate, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţa Membrilor în timp util, prin afişare la recepție si/sau pe website-ul www.ladyfit.ro. Membri trebuie să respecte întocmai programul de funcţionare al centrelor LadyFIT Gym afisat în recepție și / sau în zona Contului de Membru. Membri trebuie să urmărească programul de funcționare a centrelor de sănătate LadyFIT Gym și să rezerve o clasă, potrivit Regulamentului de rezervări clase de group fitness și de Aplicare Penalități.

3. Membrul are obligația să aibă întodeauna cu el cardul de membru sau aplicația Upfit.today, pentru check-in, acces în locația centrului de sănătate LadyFIT Gym, și pentru accesarea vestiarelor. Membri care solicita accesul fără o poză de profil nu vor avea acces în locațiile LadyFIT Gym. În cazul în care Membrul refuză sau se află în imposibilitate, indiferent din ce motive, să prezinte cardul de membru/aplicația la recepţia centrului, LadyFIT Gym îşi rezervă dreptul de a interzice accesul acestuia. In cazul in care Membrul solicita accesul in locatiile LadyFIT Gym fara a fi in posesia cardului sau de membru, fie din cauza pierderii sau deteriorarii cardului, sau alte cauze, Membrul va achita către LadyFIT Gym o taxă de 10 Lei, în scopul înlocuirii respectivului card de Membru, numai astfel putand fi posibil accesul in centru. Încredinţarea de către Membru a cardului de membru/cont de utilizator către o altă persoană, în vederea folosirii acestuia in centrele LadyFIT Gym in care Membrul are acces, atrage după sine rezilierea Abonamentului, în condiţiile prevăzute în contractul de Membru.

4. Clasele se vor ține doar cu minim 5 persoane. Clienții sunt avertizați prin email dacă se anulează clasa din aplicație / sistem sau telefonic cu cel puțin 1h înainte. Accesul şi participarea Membrilor la antrenamentele de fitness de grup, organizate de către LadyFIT Gym sub conducerea antrenorilor din cadrul centrelor LadyFIT Gym, se va face numai în limita locurilor disponibile si numai daca Membrul efectueaza check-in-ul la receptie potrivit Regulamentului de rezervări clase de group fitness și de Aplicare Penalități, prin prezentarea cardului sau aplicației de membru, dacă membrul are fotografie în profilul de membru pentru a-și dovedi indentitatea, și în baza bonului emis la recepție pentru clasa rezervată. Membrilor le este interzis să vină în facilitățile LadyFIT Gym cu Antrenorii Personali. Membri se pot antrena doar cu personalul aprobat al LadyFIT Gym. Penalizările sunt aplicate automat la clasele de group Fitness în cazul neprezentării / check-in ului întârziat, și anume: scăderea unei ședințe de pe abonament (în cazul abonamentelor cu numar limitat de ședinte), respectiv scăderea unei zile din abonament (în cazul abonamentelor cu numar nelimitat de ședințe).

5. Membrilor li se interzice utilizarea în cadrul centrelor de sănătate LadyFIT Gym a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi Membri sau invitaţi ai Membrilor, cât şi faţă de personalul LadyFIT Gym. Membri care sunt nemulțumiţi de serviciile LadyFIT Gym trebuie să anunţe personalul de la recepţie în acest sens ori să completeze un formular de tip „Feedback”, disponibil la recepţia centrelor LadyFIT Gym sau să facă o reclamație conform art. 24 de mai jos.

6. Membrilor și/sau invitaților li se interzice utilizarea sălilor aflate în incinta centrelor de sănătate LadyFIT Gym în scopuri comerciale. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin utilizarea sălilor aflate în incinta centrelor de sănătate LadyFIT Gym în scopuri comerciale se înţelege faptul că Membri și/sau invitații nu pot oferi altor Membri sau terţi, servicii de antrenament personalizat sau orice alte servicii, cu scop comercial și nici nu vor solicita ori primi din partea unui alt Membru și/sau invitat, servicii de antrenament personalizat de niciun fel. Antrenorii desemnaţi de LadyFIT Gym sunt singurele persoane abilitate să presteze servicii de antrenament personalizat, iar aceste servicii sunt disponibile la un cost suplimentar. De asemenea, în incinta centrelor de sănătate LadyFIT Gym este interzisă publicitatea de orice fel precum şi împărţirea de broşuri sau alte mesaje personale precum și vănzarea de produse de orice fel, cu excepția vanzarilor in baza parteneriatelor încheiate cu LadyFIT Gym.

7. Fumatul şi folosirea tutunului, inclusiv dispozitive cu abur, nu sunt permise în incinta centrelor de sănătate LadyFIT Gym. Accesul în cadrul centrelor LadyFIT Gym sub influența alcoolului, drogurilor, stimulentelor, sedativelor/substantelor halucinogene sau substanțelor ilegale sau unor altor asemenea substanțe sau consumul acestora în centrele LadyFIT Gym precum și comercializarea/vânzarea acestora, este interzisă.

8. Constituie încălcări ale Regulamentului Intern de Funcţionare, ale Termenelor și Condițiilor și ale politicilor interne, regulilor și procedurilor, următoarele acţiuni sau omisiuni: încălcarea regulilor de utilizare a invitațiilor, încălcarea Regulamentului privind accesul copiilor, utilizarea abuzivă a sistemului de rezervări și/sau a Regulamentului de rezervări clase de group fitness si de Aplicare Penalitati, încălcarea regulilor sau utilizarea frauduloasă a Regulilor privind Suspendarea Abonamentului, nerespectarea orelor de program, folosirea unui limbaj neadecvat, ofensator, fumatul în incinta centrelor de sănătate, antrenamentul efectuat cu o persoană care nu este angajat/colaborator al LadyFIT Gym care nu este Antrenor Personal, comercializarea şi/sau afişarea în incinta centrelor LadyFIT Gym a pliantelor / broşurilor sau oricăror alte mesaje personale, comportamentul neadecvat, violenţa fizică sau verbală față de un alt Membru, invitat al unui Membru sau personal al LadyFIT Gym, nerespectarea regulilor referitoare la igienă şi curăţenie, efectuarea de fotografii şi/sau înregistrări video în incinta centrelor LadyFIT Gym, fără acordul scris şi prealabil al LadyFIT Gym, folosirea în mod necorespunzător a echipamentelor de antrenament, permiterea de către Membri a accesului copiilor minori, cu vârste mai mici de 14 ani, în incinta sălilor de antrenament, fără aprobarea şi prealabilă a LadyFIT Gym precum şi orice alte acţiuni si/sau omisiuni /incalcari care sunt calificate de către conducerea LadyFIT Gym ca fiind încălcări ale Abonamentului/ alte altor reguli si proceduri cum ar fi cele privind accesul copiilor/utilizarea invitatiilor si/sau a beneficiilor/suspendarea Abonamentului/regulile de rezervari antrenamente de grup.

9. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la art. 8. de mai sus, LadyFIT Gym va avea dreptul: I) de a suspenda Abonamentul acestuia, pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 luni, în funcţie de gravitatea respectivei încălcări; II) de a rezilia Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către LadyFIT Gym cu titlul de daune prestabilite.

10. Constituie de asemenea încălcări ale Termenilor si Conditiilor si ale politicilor, regulilor si regulamentelor LadyFIT Gym urmatoarele: vânzarea neautorizată a Abonamentelor şi a cardurilor de membru de către alte persoane decât cele autorizate de către LadyFIT Gym, intrarea in LadyFIT Gym sub influenta, vanzarea/distribuţia şi/sau consumul de tutun, băuturi alcoolice, droguri, stimulente, sedative, substante halucinogene, sau alte substante ilegale, deţinerea şi/sau folosirea armelor de foc, cu gaz, electroşocuri precum şi orice fel de arme, utilizarea oricăror forme de violenţă, desfăşurarea de orice tip de activităţi neautorizate sau solicitarea unor remuneraţii în schimbul activităţilor prestate de persoane neautorizate, comportamentul neadecvat.

11. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la art. 10 de mai sus, acesta urmează să fie îndepărtat imediat din incinta centrului de sănătate, aplicându-i-se totodată şi interdicţia de a mai intra în incinta centrelor de sănătate LadyFIT Gym. Totodată, LadyFIT Gym îşi rezervă dreptul de a rezilia Contractul/Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către LadyFIT Gym cu titlul de daune prestabilite.

12. Membri nu au acces în zonele din cadrul centrelor de sănătate LadyFIT Gym care sunt destinate exclusiv personalului acestora.

13. In baza prezentării cardului de Membru/aplicației de Utilizator la recepţie, Membrul va primi o cheie de vestiar care va rămâne asupra sa pe toată durata șederii și care va trebui returnată la recepţie de către Membru, la momentul plecării sale din centrul LadyFIT Gym. În cazul în care Membrul nu restituie la plecare cheia de la vestiar, acesta va trebui să achite LadyFIT Gym 35 Lei, cu titlu de taxă de înlocuire.

14. Vestiarul şi cheia de la vestiar pot fi utilizate de către Membri numai pe parcursul unei singure intrări în incinta centrului de sănătate. Membrilor le este interzis sa depoziteze peste noapte obiecte personale in vestiarele centrului . Membri îşi pot păstra toate bunurile personale închise în vestiare și vor păstra cheia in siguranta asupra lor. Membri sunt singurii responsabili pentru bunurile personale, care rămân în paza și custodia Membrului pe toată durata sederii in centrele LadyFIT Gym. Toate vestiarele se vor goli dupa utilizare. LadyFIT Gym isi rezerva dreptul de a goli vestiarele la sfarsitul fiecarei zile lucratoare, in functie de programul fiecarui centru LadyFIT Gym, când vestiarele se vor deschide automat. Bunurile personale sau orice alte bunuri gasite în vestiare, vor fi aruncate. Nicio clauză din prezentul Regulament Intern de Funcționare și nicio acțiune sau declarație a vreunui prepus LadyFIT Gym nu va fi interpretată ca o obligație a LadyFIT Gym de a asigura paza bunurilor personale ale Membrului ori ca o preluare în custodie ori depozit a acestora, sens în care LadyFIT Gym este exonerată de orice răspundere pentru pierderea, deteriorarea (totală sau parţială) sau pentru furtul bunurilor personale ale Membrilor, pe perioada cât aceştia se află în incinta centrelor de sănătate LadyFIT Gym.

15. Membri sunt obligaţi să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul antrenamentului (trening, tricou, pantaloni scurţi şi pantofi de sport de interior, adecvaţi sălilor de antrenament). Este interzisă intrarea Membrilor şi/sau invitaţilor acestora în sălile de antrenament cu pantofi de stradă.

16. Membrilor care efectuează exerciţii cu greutăţi li se recomandă să solicite sprijinul unui antrenor al LadyFIT Gym. La încheierea fiecărei şedinţe de antrenament, Membri vor pune la locul special destinat, din cadrul sălii de antrenament, toate greutăţile precum şi orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului. În scopul menţinerii unui grad înalt de igienă, toţi Membrii trebuie să folosească, în timpul antrenamentului, prosoape şi să depoziteze orice deşeuri în spaţiile special amenajate în acest scop în interiorul centrelor.

17. Este interzisă intrarea Membrilor / a invitaţilor acestora în centrele de sanatate cu produse alimentare în caserole / sau alte recipiente ori cu pahare sau să își prepare mancare în centrele de sănătate.

18. Este interzisă efectuarea pozelor şi/sau înregistrărilor video de către Membri, în incinta centrelor de sănătate LadyFIT Gym, fără acordul prealabil, exprimat în formă scrisă, al LadyFIT Gym.

19. Din motive de securitate, este strict interzisă deţinerea / posesia de către Membri sau de către invitaţii acestora a oricăror arme (inclusiv arme de foc, arme cu gaz, spray-uri paralizante sau arme cu electrosocuri), în incinta centrelor de sănătate LadyFIT Gym.

20. Membri nu pot accesa centrele de sanatate LadyFIT Gym însoțiți de copii. Vârsta minimă de participare la antrenamente este de 14 ani. Copiii nu pot fi lăsați nesupravegheați în alte zone ale centrelor de sănătate LadyFIT Gym precum recepție, vestiar sau hol, acestea nefiind spații dedicate sau adecvate acestora.

21. LadyFIT Gym nu va fi responsabilă pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de copiii minori ai Membrilor în interiorul centrelor de sănătate LadyFIT Gym.

22. Membrii trebuie să utilizeze cu bună-credință toate beneficiile acordate de către LadyFIT Gym în plus la abonamentul achiziționat, inclusiv invitațiile, potrivit regulilor de utilizare a beneficiilor și potrivit scopului final pentru care acestea au fost acordate, astfel cum aceste reguli vor fi comunicate din când în când Membrilor, prin afișare pe website-ul www.ladyfit.ro și/sau prin afișarea acestora în diverse zone din incinta centrelor (recepție, săli de aerobic/fitness de grup, vestiare, etc), și/sau în zona din contul de Membru. Incălcarea acestor reguli de utilizare a beneficiilor poate fi sancționată cu anularea acestor beneficii în baza unei notificari emise de LadyFIT Gym în acest sens si aplicarea art. 10 de mai sus.

23. Membrul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că, pe perioada derulării Contractului/Abonamentului, LadyFIT Gym își rezervă dreptul de a modifica orarul cursurilor organizate în centrele de sănătate LadyFIT Gym precum și de a anula aceste cursuri cu notificarea prealabilă transmisă Membrului într-un termen rezonabil. De asemenea, LadyFIT Gym va comunica Membrului situațiile de care LadyFIT Gym are cunoștință sau pe care le poate anticipa în mod rezonabil și care pot limita sau restricționa accesul Membrului la serviciile furnizate de LadyFIT Gym conform Contractului, inclusiv dar fără a se limita la evenimentele cu caracter sportiv sau promoțional organizate de LadyFIT Gym sau de partenerii săi.

24. Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea Membrilor (“Cererea”) se va formula în scris și se depune la recepția oricăruia dintre centrele LadyFIT Gym în cel mult 7 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului. Cererea va trebui să conţină obligatoriu următoarele elemente: numele şi prenumele persoanei care adresează plângerea , datele de identificare: domiciliu, CNP, serie şi număr de buletin, descrierea completă a evenimentului precum şi data când s-a produs şi, dacă este cazul, ora la care s-a produs; adresa completă şi corectă la care răspunsul LadyFIT Gym va fi expediat; data întocmirii; semnătura persoanei care adresează. Toate Cererile adresate vor fi solutionate în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrării acestora în evidențele LadyFIT Gym. LadyFIT Gym îşi rezervă dreptul de a refuza soluţionarea Cererii dacă oricare dintre elementele de mai sus lipsesc. LadyFIT Gym nu garantează soluţionarea favorabilă a Cererilor.

25. Parțile agrează că zilele libere legale impuse de statul român pot afecta programul de funcționare (program scurt de funcționare sau închiderea centrului). Aceste zile fac parte din funcționarea normală a cluburilor. Abonamentele active nu se vor prelungi sau îngheța chiar dacă programul suferă modificări în zilele libere legale.

Share on